Ένταξη του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Πρόγραμμα Α.ΤΡΙΤΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος ανέφερε τα παρακάτω:

“Με την με Α.Π 1382/05-08-2021 Απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών κος Στ. Πέτσας ανακοίνωσε την Ένταξη του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Το Έργο περιλαμβάνει την… υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγροτικής οδοποιίας με τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αγροτικών οδών, την ασφαλτόστρωσή τους, την κατασκευή τεχνικών έργων αποστράγγισης και ελέγχου των όμβριων υδάτων, διαγραμμίσεις και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

 Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στους αγρότες του Δήμου μας ένα σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο αγροτικών οδών, το οποίο θα εξυπηρετεί τις αγροτικές καλλιέργειές τους, θα συμβάλλει στην άνοδο της παραγωγής τους καθώς και στη σημαντική αύξηση της υπεραξίας των ιδιοκτησιών τους.

 Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πολυγύρου με τα στελέχη των Υπηρεσιών της και τους Συνεργάτες της εργάζονται συστηματικά και αποτελεσματικά αξιοποιώντας κάθε πηγή χρηματοδότησης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν την έμπρακτη στήριξη βασικών επαγγελματικών ομάδων – εν προκειμένω των αγροτών της περιοχής μας – συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη διασφάλιση σύγχρονων συνθηκών εργασίας για τους αγρότες του Δήμου μας.

Συνεχίζουμε”…