Η Μαρία Βλάχου Επίτροπος της ΑΕΠΙ

Ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντα της Επιτρόπου της ΑΕΠΙ, η Μαρία Βλάχου.

Αυτή η εξέλιξη πραγματώνει τη βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τόσο για την εξυγίανση της ΑΕΠΙ όσο και για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των δημιουργών και των χρηστών.

Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Ακολουθεί στη συνέχεια το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει διαφάνεια και λογοδοσία στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Η συνεργασία όλων είναι αναγκαία για την ευόδωση των προσπαθειών του ΥΠΠΟΑ.

Το ΥΠΠΟΑ καλεί λοιπόν τους χρήστες να συνεχίσουν την καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών, δεδομένου ότι πλέον τα χρήματα θα καταλήγουν εκεί όπου οφείλονται: στους δημιουργούς.