Η ΟΠΕΔΤ Δραγουντέλι εξοπλίσθηκε με υλικοτεχνικά μέσα από την Εταιρεία Κοιν. Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού

Με ευχαριστήρια επιστολή η Εθελοντική Ομάδα ΟΠΕΔΤ Δραγουντέλι   ευχαριστεί την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ  για τη δωρεάν παραχώρηση υλικοτεχνικών μέσων (στολές – Πομποδέκτες – γεννήτριας – φακών κλ.π.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ), με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την δωρεά σας.

Η ζεστή ανταπόκριση σας στο αίτημα μας για ενίσχυση, καθώς και η συνδρομή σας με  υλικοτεχνικά μέσα κρατούν άσβηστη την εθελοντική φλόγα που καίει μέσα μας. Ο υλικός εξοπλισμός σας, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ομάδος  και μεγιστοποιεί τον ανιδιοτελή αγώνα προσφοράς  μας στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων                                                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ –

Ο.Π.Ε.Δ.Τ “ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ”

ΤΗΛ. & FAX: 2375041112

Τ.Κ : 63072

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ