ΙΕΛΚΑ: Επάρκεια και εύρος προϊόντων στα σούπερ μάρκετ

Δεν υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια και το εύρος των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τα βασικά μεγέθη που συνέλεξε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων του και τις έρευνες που έχει εκπονήσει τα τελευταία χρόνια.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν την επάρκεια και το εύρος των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πολυάριθμο προσωπικό (90.000) εξυπηρετεί κάθε μέρα τον καταναλωτή με ασφάλεια στα σούπερ μάρκετ, ενώ με 4.500 καταστήματα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα διαθέτει το πιο πυκνό δίκτυο στην Ευρώπη για άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με την επάρκεια των αγαθών προκύπτει ότι:

– Πάνω από 70 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάνω από 10 ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ εξυπηρετούν τους Έλληνες καταναλωτές.

– Πάνω από 2.500 προμηθευτές συνεργάζονται με τα σούπερ μάρκετ για να τα προμηθεύουν αποτελεσματικά με πάνω από 20.000 κωδικούς προϊόντων.

– Τέσσερις μήνες είναι η μέση συνολική χρονική επάρκεια των αποθεμάτων στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που διαθέτουν σε μόνιμη βάση τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές τους.

– Το 92% των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ανεφοδιάζονται την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

– 420 εκατ. ευρώ ξοδεύουν σε ετήσια βάση τα σούπερ μάρκετ για να διασφαλίσουν τη συνεχή ροή προϊόντων στα καταστήματά τους.

Σε σχέση με την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, προκύπτει ότι:

– 90.000 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

– 180 εκατ. εργατοώρες είναι αφιερωμένες στην υπηρεσία των Ελλήνων καταναλωτών.

– 4.500 καταστήματα καλύπτουν πλήρως όλες τις γεωγραφικές περιοχές και το πιο πυκνό δίκτυο καταστημάτων στην Ευρώπη.

– 1,7 εκατ. τ.μ. επιφάνειας πωλήσεων στα καταστήματα διατίθενται για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών.

– 1,5 δισ. ευρώ επένδυσαν τα σουπερμάρκετ την τελευταία πενταετία για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ