Κ. Μάλαμα : Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της Χαλκιδικής για το επόμενο σχολικό έτος;

Κοινοβουλευτική ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με το ζήτημα της αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών κενών στη Χαλκιδική. Η παρέμβαση κατατίθεται σε συνέχεια της επιστολής των των Διευθυντών, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Συκιάς, της Σάρτης και του Νέου Μάρμαρα Χαλκιδικής, σε σχέση με την αδυναμία κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στις δυσπρόσιτες περιοχές του Νομού.

Όπως επισημαίνεται, είναι απαραίτητος ο έγκαιρος προγραμματισμός μέτρων, ώστε να μην επαναληφθούν τα φετινά προβλήματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Χαλκιδικής προτείνει μέτρα προτεραιοποίησης των προσλήψεων αναπληρωτών, κίνητρα και πρακτικές διευκολύνσεις στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά και μόνιμες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική σταθερότητα.

Η Κυριακή Μάλαμα καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στο πλαίσιο αυτό, σε επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τον προγραμματισμό των προσλήψεων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και μόνιμων για τη Χαλκιδική.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Προς τον κύριο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Θέμα : Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της Χαλκιδικής για το επόμενο σχολικό έτος;

Σε συνέχεια της επιστολής των των Διευθυντών, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Συκιάς, της Σάρτης και του Νέου Μάρμαρα Χαλκιδικής, σε σχέση με την αδυναμία κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στις δυσπρόσιτες περιοχές του Νομού, είναι απαραίτητος ο έγκαιρος προγραμματισμός μέτρων, ώστε να μην επαναληφθούν τα φετινά προβλήματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Χαλκιδικής προτείνει μέτρα προτεραιοποίησης των προσλήψεων αναπληρωτών, κίνητρα και πρακτικές διευκολύνσεις στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά και μόνιμες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική σταθερότητα. Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με τον προγραμματισμό των προσλήψεων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και μόνιμων για τη Χαλκιδική, δημόσια ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά κενά στο Νομό και για τις παρεμβάσεις στήριξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που μελετάει το Υπουργείο Παιδείας.

Επειδή η δημόσια εκπαίδευση της Χαλκιδικής έχει ανάγκη στήριξη σε όλες της τις βαθμίδες.

Επειδή, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται με πάρα πολλά προβλήματα για τη Χαλκιδική.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :

Πόσες διδακτικές ώρες χάθηκαν στα σχολεία της Χαλκιδικής, λόγω των εκπαιδευτικών κενών;

Πόσα είναι τα οργανικά κενά στη Χαλκιδική ανά βαθμίδα εκπαίδευσης;

Ποιος είναι ο προγραμματισμός προσλήψεων αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος;

Υπάρχουν σχεδιασμοί για κίνητρα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις δυσπρόσιτες περιοχές;

Υπάρχουν σχεδιασμοί για συνεργασία με τους Δήμους της Χαλκιδικής, για την εξασφάλιση στέγης ή άλλων πρακτικών διευκολύνσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Χαλκιδικής;

Υπάρχει σχεδιασμός για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Χαλκιδική για το επόμενο έτος;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταθέσει στο Σώμα όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ερωτήματα.

Η ερωτούσα κι αιτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή