Κ. Μάλαμα: Προκύπτουν ερωτήματα για την διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΔΑΠ, μέσα από διαγωνισμούς με επικαλυπτόμενο αντικείμενο

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με αλλεπάλληλους διαγωνισμούς του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων, με αλληλοεπικαλυπτόμενο αντικείμενο.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, πριν από μερικές ημέρες ο ΟΔΑΠ δημοσίευσε διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων». Το έργο αυτό προϋπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, όμως το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η επιμέρους αλληλοκάλυψη του αντικειμένου του διαγωνισμού, με άλλους δύο διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών κι εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους ίδιους αρχαιολογικούς χώρους.

Η Κυριακή Μάλαμα υπογραμμίζει ότι οι διαδοχικές προμήθειες και διαγωνισμοί με το ίδιο φυσικό αντικείμενο ενδέχεται να υποκρύπτουν κακοδιαχείριση και κατασπατάληση πόρων. Στο πλαίσιο αυτό ερωτά την κυρία Υπουργό Πολιτισμού πως είναι δυνατόν να υπάρχουν τρεις διαγωνισμοί προμηθειών του ΟΔΑΠ για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε διάστημα επτά μηνών με αλληλοκαλυπτόμενο αντικείμενο;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2024

Προς την κυρία Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα : Προκύπτουν ερωτήματα για την διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΔΑΠ, μέσα από διαγωνισμούς με επικαλυπτόμενος αντικείμενο.

Πριν από μερικές ημέρες ο ΟΔΑΠ δημοσίευσε διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων». Το έργο αυτό προϋπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, όμως το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η επιμέρους αλληλοκάλυψη του αντικειμένου του διαγωνισμού, με άλλους δύο διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών κι εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους ίδιους αρχαιολογικούς χώρους. Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω διαγωνισμό των 28 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται “υλοποίηση νέου κεντρικού συστήματος διαχείρισης πωλήσεων εισιτηρίων και υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της κάρτας μέλους) για 107 Α.Χ./Α.Μ. (Αρχαιολογικούς Χώρους /Αρχαιολογικά Μουσεία), συμπεριλαμβανομένων και των 27 Α.Χ./Α.Μ. που έχουν ήδη σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και συστήματος ελέγχου πρόσβασης για 107 Α.Χ./Α.Μ., συμπεριλαμβανομένων και των 27 Α.Χ./Α.Μ. που διαθέτουν ήδη σύστημα ελέγχου πρόσβασης από προηγούμενες φάσεις του έργου.”

Όμως στις 8 Ιανουαρίου 2024 ο ΟΔΑΠ είχε προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου” σε 15 αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στην νέα προμήθεια. Μάλιστα, τότε είχε προκαλέσει ερωτηματικά το γεγονός ότι ο ΟΔΑΠ επιλέγει 15 αρχαιολογικούς χώρους όπου λειτουργούσε ήδη το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Με την νέα προμήθεια τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα γιατί επαναπροκηρύσσεται η προμήθεια για κάτι που έχει ήδη αγοραστεί και υποτίθεται ότι λειτουργεί. Επίσης, η προμήθεια αυτή αλληλοκαλύπτεται και με την προμήθεια του Δεκεμβρίου του 2023, ύψους 2.103.436,80 εκατομμυρίων ευρώ για την “παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του συστήματος έκδοσης (3/τρία σημεία) και ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης (κεντρική-νότια), καθώς και κάθε σχετικής υποστηρικτικής υπηρεσίας από προσωπικό του Αναδόχου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το κοινό, κατά την πρόσβαση και μέχρι την είσοδο των επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο”. Κι εδώ τα ερωτήματα είναι αμείλικτα, ως προς το γιατί ενώ υφίσταται μια προμήθεια σε εξέλιξη, γιατί ενώ υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο στην Ακρόπολη επιλέγεται η αλλαγή των συστημάτων του κι ενώ πριν από μερικούς μήνες προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός από τον ΟΔΑΠ για το θέμα, επαναλαμβάνεται ένας ακόμη μεγαλύτερος με το ίδιο αντικείμενο.

Επειδή οι διαδοχικές προμήθειες και διαγωνισμοί με το ίδιο φυσικό αντικείμενο ενδέχεται να υποκρύπτουν κακοδιαχείριση και κατασπατάληση πόρων.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός :

Πως είναι δυνατόν να υπάρχουν τρεις διαγωνισμοί προμηθειών του ΟΔΑΠ για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε διάστημα επτά μηνών με αλληλοκαλυπτόμενο αντικείμενο;

Η ερωτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή