Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών 2019 στον Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο “Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση”.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 1 Ιουλίου 2019 έως και 23 Αυγούστου 2019.

Ώρες προσέλευσης: 08:30 – 09:30πμ

Ώρες αναχώρησης: 14:00 – 15:00μμ

Τόπος υλοποίησης προγράμματος: 3ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πολυγύρου.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο) 2ος όροφος κατά τις ώρες 08:30 – 14:00 από τους υπαλλήλους της επιχείρησης Ζλατίντση Χριστίνα και Ρούσσο Παναγιώτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα αυτό είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση συμμετοχής, με επικύρωση του γνήσιου υπογραφής από το ΚΕΠ του Δήμου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση, με επικύρωση του γνήσιου υπογραφής από το ΚΕΠ του Δήμου.
  3. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονιών.
  4. Πιστοποιητικό Γέννησης.
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του μαθητή.

Η επιλογή θα γίνει μέσω ανοιχτής δημόσιας κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00.

(τηλ. Επικοινωνίας 2371024731)

error: Content is protected !!