Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα

Κατατέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας στην εθνική αντιπροσωπεία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνει κοινοτικές οδηγίες στην ελληνική νομοθεσία.

Τίτλος του νομοσχεδίου είναι: «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία- Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ».

Μεταξύ άλλων, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Eιδικότερα, μεταξύ άλλων, εισάγονται: – οι έννοιες της «αναμετάδοσης» και του «ελεγχόμενου περιβάλλοντος», τροποποιείται ο ορισμός της «καλωδιακής αναμετάδοσης» σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 και ρυθμίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης τόσο από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς όσο και από άλλους δικαιούχους. – η έννοια της «απευθείας διαβίβασης» και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων που μεταδίδουν σήματα μέσω «απευθείας διαβίβασης» στο κοινό, – η έννοια της «παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας» και ορίζεται η αρχή της χώρας προέλευσης για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 240 των συγγενικών δικαιωμάτων κατά την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr