ΚΕ.Π.ΚΑ.: Το 94,23% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών

Από πολίτες που δεν είναι μέλη του προήλθε περίπου το 60% των 2.901 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, που δέχτηκε το 2019 το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με τον φορέα να απευθύνει νέα έκκληση προς τους καταναλωτές να εγγραφούν σε αυτόν, δίνοντάς του έτσι περισσότερη δύναμη, για να επιλύει προβλήματα και να τους συμβουλεύει.  “ Από το σύνολο των 2.901 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 40,02% κατατέθηκε από μέλη του ΚΕΠΚΑ. Το υπόλοιπο 59,89% κατατέθηκε από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το Κέντρο όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη του”, επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, εντός του 2019 το ΚΕΠΚΑ δέχτηκε 675 καταγγελίες, 507 παράπονα και 1.719 ερωτήματα και με τη συνδρομή του οι καταναλωτές- μέλη του ωφελήθηκαν με το συνολικό ποσό των 128.212,84 ευρώ. Μεταξύ άλλων, ποσοστό 36,81% (1.068)  των ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών που έγιναν στο ΚΕΠΚΑ το 2019, αφορούσαν σε υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, 11,69% (339) σε ελαττωματικά προϊόντα-εγγυήσεις, 8,48% (246) σε πωλήσεις από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος και 7,03% (204) σε ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΚΑ στην ανακοίνωσή του, το 94,23% των καταγγελιών επιλύθηκαν υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές και 36 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της πολιτείας ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Για 51 καταγγελίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επίλυσης, η οποία συνεχίζεται και το 2020, επισημαίνει το ΚΕΠΚΑ.

Από χρέη που διαγράφηκαν, τα  43.747,27 ευρώ αφορούσαν σε διαγραφές χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου, τα 24.009,18 ευρώ  σε επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών, τα 12.855,21 ευρώ σε αποζημιώσεις από ασφαλιστικές υπηρεσίες, τα 10.925,85 ευρώ  σε αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα,, τα 10.528,68 ευρώ αποζημιώσεις από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τα 7.698,99 ευρώ σε ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, τα 7.107,45 ευρώ  σε ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων από απόσταση, τα 6.147,69 ευρώ σε αποζημιώσεις από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα 1.950,00 ευρώ σε αποζημιώσεις από τουριστικές υπηρεσίες, τα 1.454,52 ευρώ σε αποζημιώσεις από ελεύθερους επαγγελματίες, τα 1.188,00 ευρώ  σε αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ και τα 600 ευρώ σε πιστροφές προκαταβολών.

“Στα χρηματικά ποσά που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβηση του Κέντρου, προστίθενται και περίπου 3 εκατ. ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας στον νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ” υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του Κέντρου.