Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγίου Μάμαντος Χαλκιδικής δωρεάν 3ημερες εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγίου Μάμαντος Χαλκιδικής (πρώην ΚΕΓΕ) εντός Μάϊου θα διοργανώσει δύο δωρεάν 3ημερες εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας στις εγκαταστάσεις του.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες και μπορούν να πάρουν μέρος ερασιτέχνες και επαγγελματίες μελισσοκόμοι.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ για δηλώσεις συμμετοχής.

Για δηλώσεις παρακολούθησης – πληροφορίες

Υπεύθυνος : Τσιανόπουλος Γρηγόριος

Τηλέφωνο : 23730 91 423

Ηλ. ταχ. : [email protected]

 

Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2018

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2018» και σε εφαρμογή των:

α) υπ’ αριθμ. 826/72508/04-07-2017 (ΦΕΚ 2334/Β/10-07-2017), ΚΥΑ Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και

β) υπ΄ αριθμ. 190/34401/06-03-2018 (ΦΕΚ 928/Β/16-03-2018) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ).

Κατόπιν τούτου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο «μητρώο εκπαιδευτών μελισσοκομίας» που τηρείται από τον Οργανισμό, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Υπόδειγμα 1 της ΥΑ).

Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ, θα πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν, σκαναριστούν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email:

[email protected]

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2108392201 (κ. Λίνα Καραπέτρου) και 2108392202 (κ. Κατερίνα Μαλλή).