Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων σε Προγράμματα Μελισσοκομίας

Δηλώσεις στα Κέντρα Μελισσοκομίας καλούνται να κάνουν οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται για ένταξη στις Δράσεις 3.1 και 3.2 που επιδοτούν την αντικατάσταση και μετακίνηση των κυψελών στα πλαίσια των μελισσοκομικών προγραμμάτων 2021, και Οικονομική Ενίσχυση της Νομαδικής Μελισσοκομίας με την προθεσμία να λήγει στις 10 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες στο Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής  (τηλ: 2375020113)

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι κάτοχοι τουλάχιστον 20 μελισσιών με μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ που ενδιαφέρονται να αγοράσουν επιδοτούμενες κυψέλες αντικατάστασης με το εθνικό πρόγραμμα 2021 -Δράση 3.1- εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021 για να καταθέσουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα Κέντρα Μελισσοκομίας.

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται σε 10% επί των κατεχόμενων κυψελών. Οι κυψέλες θα μπορούν να αγοράζονται και να εξοφλούνται μέχρι και τις 20 Μαΐου 2021. Δεκτά θα γίνονται τιμολόγια αποδείξεις λιανικής πώλησης και αποδείξεις εξοφλήσεως αυτών με ημερομηνία έκδοσης από 1η Αυγούστου 2020 έως και 20 Μαΐου 2021.

Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 30 ευρώ, ενώ το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται σε 10% επί των κατεχόμενων κυψελών.

Επίσης, μέσω της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών από τον συνήθη μόνιμο τόπο εγκατάστασης- έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων.

Η περίοδος μετακίνησης των κυψελών δηλώνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τη 10η  Φεβρουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιείται από τις 11 Φεβρουαρίου έως και τις 20 Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους.

Η υλοποίηση της δράσης εκ μέρους των δικαιούχων προϋποθέτει ότι μετακινούν κατά τη διάρκεια κάθε μελισσοκομικού έτους τουλάχιστον το 40% των κατεχομένων κυψελών που δηλώνουν σε μία μετακίνηση ή περισσότερες.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2021 η περίοδος υποβολής της αίτησης – δήλωσης είναι από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 10η Φεβρουαρίου 2021.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι:

Α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι:

1. Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης έως 31/12/2020 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.

3. Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.

4. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ

5. Έχουν θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο

Β) Οι Συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι:

1. Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης,

2. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ

3. Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο, καθώς και βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ.