ΚΕΠΕ: Στο 1% η ανάπτυξη της οικονομίας το 2017

Με ρυθμό της τάξεως του 1% αναμένεται να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία για το σύνολο του 2017, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ με βάση τις προβλέψεις, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το β΄ εξάμηνο του 2017 προσεγγίζει το 1,3%. Οι επιμέρους εκτιμήσεις για το γ’ και δ΄ τρίμηνο, ανέρχονται στο 0,4% και 2,2% ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2016. Ενσωματώνοντας στις ως άνω προβλέψεις τα δημοσιευμένα στοιχεία για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2017, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το 2017 εκτιμάται στο 1.

Όπως σημειώνεται «διαφαίνεται ότι εδραιώνονται σταδιακά συνθήκες ήπιας μεν αλλά σταθερής οικονομικής ανάκαμψης στη χώρα, με την εμφανή τάση η αναπτυξιακή πορεία να ενισχύεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εν λόγω εξέλιξη συναρτάται με την ενεργοποίηση των αναμενόμενων θετικών επιδράσεων από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας εντός του τρέχοντος προγράμματος, την εξισορρόπηση σε βασικά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη, αλλά και από την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Ταυτόχρονα, η έλλειψη μιας σημαντικής δυναμικής σε αναπτυξιακούς όρους στην τρέχουσα συγκυρία είναι συνάρτηση τόσο των γενικότερων καθυστερήσεων αναφορικά με τη λήψη και εφαρμογή αναγκαίων μέτρων, όσο και της συνολικής οικονομικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

in.gr