Κοπή, κλάδεμα υψίκορμων δέντρων και καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Νέας Προποντίδας

O Δήμος Νέας Προποντίδας, στην προσπάθειά του να βελτιώσει την εικόνα του Δήμου αλλά και να συντηρήσει ταυτόχρονα τα υψίκορμα δέντρα, συνεχίζει τις ετήσιες εργασίες κοπής και κλαδέματος, στους επαρχιακούς δρόμους του Δήμου Νέας Προποντίδας καθώς και σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να μη δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Εργασίες κλαδέματος δέντρων και κοπής χόρτων  έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη Δ.Κ.Ν.Μουδανιών, στην ΤΚ.Κρήνης, στην Ν.Καλλικράτεια, στη Ν.Ηράκλεια όπως και στην Τ.Κ. Σημάντρων. Σημαντικό κομμάτι της καθαριότητας αποτελεί και ο καθαρισμός των ρεμάτων του Δήμου μας. Καθαρισμός ρέματος πραγματοποιήθηκε στην Τ.Κ. Ν.Πλαγίων

Επίσης, να τονιστεί ότι παράλληλα, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, με το προσωπικό που έχει στη διάθεσή της, συνεχίζει το κλάδεμα δέντρων σε σχολεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους σε όλο το Δήμο.