Με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα με θέμα”Ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου”

Με επιτυχία διεξήχθη το απόγευμα της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, η ημερίδα που διοργάνωσε από κοινού η Διοίκηση του Επιμελητηρίου  και το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Στην ημερίδα κεντρικός ομιλητής ήταν ο κος Λυκίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης και μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ), όπου παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες (ιδιοκτήτες) ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία και τις εργασίες που γίνονται σε αυτές τις κατηγορίες μηχανημάτων που διαθέτουν στις επιχειρήσεις τους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας, αφορούσαν το περιβάλλον και τα ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου, τις Κανονιστικές διατάξεις – Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο για τα ψυκτικά αέρια του θερμοκηπίου, τις υποχρεώσεις που απορρέουν για μαζική εστίαση και υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα  και τους ψυκτικούς, το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται, ενώ έγινε αναφορά και σε θέματα που αφορούσαν τον κλάδο των ψυκτικών .

Ο κος Λυκίδης προέτρεψε τους παριστάμενους να ενημερώσουν τους επαγγελματίες πελάτες τους για την υποχρέωση που έχουν να υποβάλουν το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) μέχρι το τέλος Απριλίου του 2020, αφού πρώτα αποκτήσουν τον απαραίτητο κλειδάριθμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέχρι τέλος Μαρτίου 2020.  Στη συνέχεια προχώρησε βήμα-βήμα στην παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΝ προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν κατά την συμπλήρωση του Δελτίου. Η συμμόρφωση στην υφιστάμενη νομοθεσία είναι άμεση χωρίς περίοδο χάριτος και τα πρόστιμα αρκετά μεγάλα για να αγνοηθούν.

Στην υποβολή του ΗΔΕ εντάσσονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν είναι Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δήμοι, Νοσοκομεία, Περιφέρεια, Δημόσιοι Οργανισμοί) οι οποίοι χρησιμοποιούν, είτε (α) Σταθερό εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας που λειτουργεί με φορτίο > 3 Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, είτε (β) Στατικό εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας, Μονάδες Ψύξης σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα ψυγεία, οργανικοί κύκλοι Rankine και Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής που λειτουργεί με φορτίο > 5 tn CO2 eq φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014. 

Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, δηλώνεται στο ΗΔΕ ο εξοπλισμός ο οποίος έχει συντηρηθεί το 2019 από πιστοποιημένο ψυκτικό και η επιχείρηση έχει λάβει νόμιμο φορολογικό παραστατικό συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Π.Δ. 1/08-01-2013) του συντηρητή ψυκτικού.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης δόθηκε η δυνατότητα σε όσους παρευρισκόμενους ήθελαν, να αποκτήσουν τον κλειδάριθμο με την καθοδήγηση των συνεργατών του κου Λυκίδη που τον συνόδευαν.