Μέχρι τις 25/7 οι αιτήσεις στη δημοτική κατασκήνωση του Δήμου Αριστοτέλη

Μέχρι τις 25/7 οι αιτήσεις συμμετοχής παιδιών στην δημοτική παιδική εξοχή – κατασκήνωση στην Ολυμπιάδα του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο Δήμος Αριστοτέλη καλεί τους δημότες του που ενδιαφέρονται για συμμετοχή των παιδιών τους στη δημοτική, παιδική κατασκήνωση στην Ολυμπιάδα, να καταθέσουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στις 3.00 μ.μ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου όρους 2, Ιερισσός 63075, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Το φετινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχει κοινωνικό χαρακτήρα ούτως ώστε, όλες οι ευπαθείς ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ανασφάλιστοι, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας, άστεγοι, ομάδες που ανήκουν σε πληθυσμιακές μειονότητες σε κρίση κλπ) να ενθαρρυνθούν και να επιλεγούν κατά προτεραιότητα.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμο Αριστοτέλη και τους υπευθύνους του κατασκηνωτικού προγράμματος και έως τις 25-07-2018 θα ενημερωθούν όλοι οι κατασκηνωτές για την επιλογή τους. Θα προτιμηθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους, η διάρκεια κάθε μιας θα είναι δέκα (10) ημέρες και οι πρώτες τρεις θα αφορούν αποκλειστικά τη φιλοξενία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η κατασκηνωτική περίοδος για τους μαθητές των σχολείων είναι μία (1) και θα διαρκέσει: ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’ από 06/08/2018 έως 16/08/2018

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι από 6 έως 16 ετών

Η οικονομική συμμετοχή ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ.

Κατάθεση ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον λογαριασμό 326/540120-80 IBAN GR7001103260000032654012080 της συμμετοχής των 30,00€ (την απόδειξη της κατάθεσης την κρατάμε). Σε περίπτωση που για κάποιο λόγω το παιδί δεν μπορεί να λάβει μέρος στα κατασκηνωτικά προγράμματα τα χρήματα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Συμμετοχή δεν πληρώνουν οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άνεργοι με μηδενικό εισόδημα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του 2017 ή φωτοαντίγραφο πρόσφατης υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη από την εφορία στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση καθώς και το ύψος του οικογενειακού τους εισοδήματος και το βιβλιάριο ασθενείας
  2. Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες απαιτείται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και έγγραφη διευκρίνιση ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού, όταν πρόκειται για διαζευγμένους γονείς.
  3. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
  4. Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα όπου θα αναγράφεται:

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του έτους 2017.

Ο αριθμός προστατευόμενων μελών.

Οι ηλικίες των τέκνων.

Ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη).

Κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κλπ.)

  1. Μέχρι τις 15/07/2018 να εξεταστούν από τους γιατρούς των κέντρων υγείας ή μονάδων των Ε.Ο.Π.Π.Υ., και να λάβουν βεβαίωση όπου θα αναφέρεται:

Η κατάσταση υγείας του παιδιού.

Ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια.

Ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοήματα.

Ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).

Η κατασκήνωση θα διαθέσει λεωφορεία για την μεταφορά των κατασκηνωτών εντελώς δωρεάν.

Τηλ. Επικοινωνίας για πληροφορίες: 2377 3 50065 / 6977608602