Μεταλλεία Κασσάνδρας: Στη διαιτησία προσφεύγει το ελληνικό δημόσιο

Στη διαδικασία της διαιτησίας προσφεύγει το ελληνικό δημόσιο κατά της Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ προς διασφάλιση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, σκοπός είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές.

Μάλιστα, με έγγραφο που απέστειλε ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, προς τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσο, αξιώθηκε και επισήμως η έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή στη διαιτησία.