Μητροπολίτης Θεόκλητος: ”ἡ ἔσω εἰρήνη ἀποτελεῖ τήν πραγματική, τήν ὄντως εἰρήνη”

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα στην έδρα της Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Αρναίας. Των Ακολουθιών του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκλητος.

Ολόκληρη η Αρναία ήρθε για να ψάλη τη Γέννα του Χριστού και να ανυμνήση την Πάντιμο Μητέρα του Εμμανουήλ, Θεοτόκο Παρθένο Μαρία. Επικεφαλής του Λαού ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στυλιανός Βαλιάνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζωγράφου, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Αρναίας κ. Αγαπητός Κιάτος, η Πρόεδρος της Α΄Βαθμίου Σχολικής Επιτροπής κα Ευγενία Γιαννούση, ο Πρόεδρος του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου κ. Αστέριος Τζιτζιρίκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Τσιάλας και οι Τοπικοί Σύμβουλοι κα Χριστίνα Σαμαρά, κα Στέλλα Μπήρου, κ. Χρήστος Τσιαμούρης κ.ά.

Τη Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιό του Ο Μητροπολίτης ανέφερε μεταξύ άλλων:

 «Ὁ Χριστός γεννήθηκε, ἦλθε καί σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά νά διδάξη τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη, ἦλθε γιά νά τίς κάνη πράξη ζωῆς, μήνυμα ζωῆς, οὐσία ζωῆς, εὐαγγελισμό ζωῆς, συνειδητή ἐπιλογή. Ἄν προσέξουμε τήν πρό τοῦ Πάθους θέση Του γιά τήν εἰρήνη: «Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν», θά διαπιστώσουμε τή μεγάλη διαφορά πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν εἰρήνη πού εὐαγγελίζεται ὁ Θεός καί στήν εἰρήνη πού ὑπόσχονται οἱ ἄνθρωποι, τήν κοσμική εἰρήνη. Ὁ πρῶτος, ὁ Κύριός μας, ὁ νεογέννητος Χριστός ἀναφέρεται στήν ἐσωτερική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, στήν ψυχική του γαλήνη, στή νηφαλιότητα πού θά ’πρεπε νά τόν διακρίνη, στήν εἰρήνευση πού τόν κατέχει, στίς στιγμές τῆς θέωσής του, στή συμφιλίωση καί τήν καταλλαγή μέ τόν ἑαυτό του πού τίποτα τό ἐξωτερικό ἤ ἐξαιρετικό δέν μπορεῖ νά διαταράξη. Οἱ δεύτεροι, “ὁ κόσμος”, μιλοῦν γιά τήν “εἰρήνη τῶν συνθηκῶν” γιά τήν περίοδο τοῦ “μή πολέμου”, γιά τό διάστημα τῆς προετοιμασίας γιά πόλεμο, τήν εἰρήνη τῶν “συμμαχιῶν”, τῶν διεθνῶν νόμων καί κανόνων, πού πάλιν καί πολλάκις μᾶς πρόδωσε…

Αὐτή ἡ εἰρήνη καταλύεται, ἡ πρώτη μένει, γίνεται κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου, γεννᾶ ἀρχές συμπεριφορᾶς. Αὐτή τήν εἰρήνη βίωσαν σοφοί σάν τόν Σωκράτη καί τόν Διογένη, αὐτή τήν εἰρήνη βίωσαν χιλιάδες Μάρτυρες στά Κολοσσαῖα τοῦ Κόσμου καί κατέδειξαν ὅτι ἡ ἔσω εἰρήνη ἀποτελεῖ τήν πραγματική, τήν ὄντως εἰρήνη, καί τήν προϋπόθεση τῆς ἄλλης εἰρήνης, αὐτή πού ἐπαγγέλλονται ἤ ἐπιδιώκουν οἱ ἄνθρωποι, ὁ Κόσμος κατά τό Εὐαγγέλιο…»