«Να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα»

Mε την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Κοριτσιού, που έχει ως θέμα «Μαζί της: Γενιά καταρτισμένων κοριτσιών με δυνατότητες» (‘With Her: A Skilled GirlForce’), η κ.Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει το έργο της με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Ενώ η στήριξη των νέων γυναικών είναι αποφασιστικής σημασίας, οι δράσεις για την προώθηση παραδειγμάτων προς μίμηση -ώστε να ενθαρρύνονται νωρίς τα κορίτσια να αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και να στρέφονται σε σπουδές στους κλάδους STEM: θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά- είναι σημαντικότατες για την επίτευξη βιώσιμης αύξησης των ποσοστών μακροπρόθεσμα.

Αυτό αποτυπώθηκε επίσης στην πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, η οποία καταδεικνύει ότι μόνον 24 στις 1000 πτυχιούχους έχουν πτυχίο στον τομέα τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών — και από αυτές μόνον έξι εργάζονται στον ψηφιακό τομέα. Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας συμπληρώνει: «Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα του ψηφιακού τομέα στην Ευρώπη. Αν και ο ψηφιακός τομέας αναπτύσσεται ταχύτατα, και δημιουργεί πολλές νέες θέσεις απασχόλησης κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών στον εν λόγω τομέα εξακολουθεί να μειώνεται. Πρέπει πλέον να εστιάσουμε την προσοχή μας στα κορίτσια, εάν θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την τάση στο μέλλον. Εάν καταφέρουμε να στηρίξουμε τα κορίτσια τώρα, περισσότερες γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά της ψηφιακής απασχόλησης αργότερα, και θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 16 δισ. ευρώ ετησίως.»

Στις 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Επίτροπος Γκαμπριέλ περιέγραψε συνοπτικά τη στρατηγική της «Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή», η οποία περιλαμβάνει σειρά δράσεων που να διευκολύνουν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον φετινό «Ψηφιακό πίνακα αποτελεσμάτων», όπου θα παρέχεται η επισκόπηση των δεικτών για τη μέτρηση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Ενημερωτικό γράφημα για τις γυναίκες στην ψηφιακή στρατηγική και τις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτόν, καθώς και ομιλίες που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, από επιτυχημένες γυναίκες στον ψηφιακό τομέα, διατίθενται στο διαδίκτυο.

error: Content is protected !!