Νέα 3D ταινία για το Άγιο Όρος στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Α.Ε. (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ) ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος, προϋπολογισμού 38.300 ευρώ,  καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της βορειοανατολικής Χαλκιδικής και των δραστηριοτήτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Η σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση για την τουριστική προβολή ενός τόπου και μίας δραστηριότητας, υλοποιείται με την δημιουργία «ταυτότητας».

Απαραίτητη είναι η συνέργεια και η συνεπικουρική δράση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Δήμου Αριστοτέλη για την τουριστική προβολή της περιοχής. Πέραν του εν λόγω προγράμματος του δήμου, Αριστοτέλη, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. καλείται να υλοποιήσει μεταξύ άλλων τα εξής:

-Δημιουργία ολοκληρωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, που θα περιλαμβάνει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητές της.

– Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς τουρισμού και με το σύνολο των τοπικών τουριστικών φορέων για την από κοινού υλοποίηση των προωθητικών δράσεων.

-Δημιουργία νέου site για το camping με δυνατότητα on line κρατήσεων.

-Αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστοσελίδας και των social media και προώθησή τους για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), το Google και τα Social Media.

-Δημιουργία θεματικών spot προβολής των δραστηριοτήτων για την προβολή τους διαδικτυακά.

-‘Έλεγχος και συμπλήρωση πινακίδων τοπωνυμιών των σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται οι δραστηριότητες της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και βελτίωση της σήμανσης.

-Λειτουργία και συντήρηση της smartphone application “visitaristotelis” ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και προβολής των δραστηριοτήτων της ΑΞΤΑΔΑ και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη αυτή.

-Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα περιλαμβάνει συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης και ενός διαδικτυακού συστήματος διδιάστατης και τριδιάστατης απεικόνισης πληροφοριών

-Προώθηση της αίθουσας 3d σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, συλλόγους, σχολεία, Κ.Α.Π.Η., σε νέες κοινωνικές ομάδες, αλλά και tour operators, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Η Επιχείρηση διαθέτει μία από τις λίγες στην Ελλάδα, αίθουσες τρισδιάστατων προβολών, όπου προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους και ταινίες 3D.

πηγή: tornosnews.gr