Νέα εποχή και ανάπτυξη για τα λιμενικά έργα της Κασσάνδρας με 194.798 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα “Φιλόδημος”

Νέα εποχή και ανάπτυξη για τα λιμενικά έργα της Κασσάνδρας με 194.798 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα “Φιλόδημος”.

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η   «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή και Βελτίωση των Λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με αυτή την εξέλιξη θα εκπονηθούν Μελέτες για την κατασκευή και τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών στα εξής Δ./Δ:

· Καλλιθέας

· Αγία Παρασκευής (Λιμενικές Υποδομές Λουτρών)

· Νέας Σκιώνης

· Παλιουρίου (Λιμενικές υποδομές Παλιουρίου).

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, εμφανώς ικανοποιημένη από την εξέλιξη δήλωσε: “Η εκπόνηση Μελετών είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να προχωρήσει ο Δήμος Κασσάνδρας στη συνέχεια στην κατασκευή  αυτών των τόσο σημαντικών λιμενικών έργων που θα αλλάξουν την εικόνα της Κασσάνδρας και θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στον ακτοπλοϊκό τουρισμό.

Συνολικά, ο δήμος Κασσάνδρας και το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνουμε πράξη την Εκπόνηση του φιλόδοξου Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) των Λιμενικών Υποδομών.

Κάνουμε πράξη την ουσιαστική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Κασσάνδρας.