Νέα ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων για τα Ελληνικά Πετρέλαια

Νέα ιστορικά ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων για το 2017 ανακοίνωσε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων καθώς τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (αφού αφαιρεθεί η επίδραση εξωγενών παραγόντων) βελτιώθηκαν κατά 40%, στα 372 εκατ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%, στα 384 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση της διοίκησης προβλέπει την καταβολή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε γνωστό επίσης ότι στα τέλη του 2017 ο όμιλος εξαγόρασε από τους μετόχους μειοψηφίας το 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (εταιρεία που ελέγχει το 80% του αγωγού Θεσσαλονίκης- Σκοπίων και το 81,5% των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ στα Σκόπια) που δεν κατείχε.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 834 εκατ. ευρώ ενώ σημαντική ήταν και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών (165 εκατ. ευρώ), μετά τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων και τραπεζικών δανείων, καθώς και τη μείωση του Συνολικού Δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε η διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν εντός του 2018 είναι σε εξέλιξη, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο μέσο κόστος και διάρκεια δανεισμού του Ομίλου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.