Νέος Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τη Δ.Ε. Ανθεμούντα του ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ήρθε και η σειρά μας σήμερα να παραλάβουμε από το πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ένα καινούργιο τύπου CATERPILLAR 262D3 ελαστικοφόρο φορτωτή με σύστημα θέρμανσης ψύξης με το παρελκόμενο BR117 χορτοκοπτικό του.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχό μας για την αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων με νέα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες και καθυστερήσεις και να εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες.

Συνεχίζουμε… ανέφερε ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ανθεμούντα, Ιωάννης Σιμώνης.

aetoshal.blogspot.com