Ο δεύτερος πιο … αποτελεσματικός δήμος στη χώρα ο Αριστοτέλης

Στην κατάμεστη αίθουσα του Divani Caravel Hotel παρουσίασε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) τον νεοσύστατο Ελληνικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων, στην πρώτη εκδήλωση για το 2019. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ Δήμοι και Επιχειρηματικότητα του Eurasian Money Show Athens.

Την παρουσίαση άνοιξε ο υπεύθυνος εκπόνησης της μελέτης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος και μέλος της εκτελεστικής ομάδας του ΚΕΦίΜ, Αθανάσιος Τσιούρας, εξηγώντας τη δομή του Δείκτη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την επίδοση των δημοτικών αρχών σε τρία επιμέρους πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και λογοδοσία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι στόχος του Δείκτη είναι να απαντήσει κατά πόσο κάθε δήμος πέτυχε στην αποστολή του προς όφελος των δημοτών.

Για τη Χαλκιδική είνια αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην πρώτη δεκάδα σε αρκετές κατηγορίες Δεικτών, τέσσερις δήμοι φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας:

Με βαθμολογία 58,69, ο δήμος Αριστοτέλη είναι δεύτερος στους δέκα δήμους της χώρας με τις καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συνολική τους αποτελεσματικότητα για το έτος 2017 όπως αναδείχθηκαν από τη μελέτη. Στην κατάταξη των μεικτών δήμων στην ίδια κατηγορία, ο Αριστοτέλης είναι πρώτος.

Στην οικονομική διαχείριση οι δήμοι Αριστοτέλη και Πολυγύρου είναι στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, και στην κατάταξη των μεικτών δήμων βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Ο δήμος Αριστοτέλη επίσης είναι δεύτερος με ποσοστό 31% στην απόκλιση των δαπανών για επενδύσεις όπου με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που παρουσίασαν τη μικρότερη απόκλιση σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες που αφορούν επενδύσεις, δηλαδή τήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους έναντι των δημοτών τους για την υλοποίηση έργων. Το ίδιο ποσοστό τον φέρνει πρώτο στην κατάταξη των μεικτών δήμων.

Η Σιθωνία και η Κασσάνδρα είναι οι δύο πρώτοι δήμοι στην κατηγορία για το κόστος προσωπικού ως ποσοστό

των συνολικών δαπανών. Εδώ, με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που διατήρησαν τις δαπάνες του προσωπικού τους χαμηλά.

Ο δήμος Πολυγύρου είναι πρώτος με ποσοστό 46% στην κατηγορία για δαπάνες για επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών, όπου με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που αφιέρωσαν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, δρόμους, πεζοδρόμια,

πάρκα κλπ.

Καμία πρωτιά ωστόσο, δεν έλαβε δήμος της Χαλκδικής στο πεδίο των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους δημότες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

1.Υπηρεσίες προς για τις γυναίκες, τους νέους και την εκπαίδευση, που περιλαμβάνουν δομές για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, δημοτικά ωδεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κέντρα δια βίου μάθησης και παιδικούς/βρεφονηπιακούς/βρεφικούς σταθμούς.

  1. Υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, όπου επιβραβεύονται με υψηλότερη βαθμολογία οι δήμοι που φροντίζουν για τη λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ), καθώς και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
  2. Λειτουργία συσσιτίου