ΟΑΕΔ: Δες σε ποιες περιπτώσεις χάνεις το επίδομα ανεργίας

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύουν στο εξής οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, καθώς στο εξής, ακόμα και για ένα ένσημο το μήνα δεν θα δίνεται το επίδομα ανεργίας με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας να χάνουν ουσιαστικά και το δικαίωμα της σποραδικής απασχόλησης.

Υπάρχουν πέντε κύριες περιπτώσεις, βάσει των οποίων διακόπτεται η επιδότηση του ανέργου και είναι οι εξής:

α. συνταξιοδότηση
β. παράλληλη απασχόληση και επιδότηση
γ. θάνατος
δ. οριστική ανικανότητα για εργασία και
ε. μη εμφάνιση στον ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης

Σημειώνεται, εξάλλου, πως η αναστολή του επιδόματος ανεργίας επέρχεται από τη στιγμή που ο άνεργος βρει εργασία.

Εξάλλου, ως περιπτώσεις διακοπής της επιδότησης αναφέρονται σε περίπτωση ασθένειας, στράτευσης, αναχώρησης στο εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής και εργασίας σε περίπτωση που ο άνεργος είναι αλλοδαπός, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ο ενδιαφερόμενος εντός οκτώ ημερών θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία που επιδοτείται, αρχικά οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου.

Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κτλ), ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής.

Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ