Πληρωμές για το επίδομα παιδιού 

Η μιάμιση δόση του επιδόματος παιδιού ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος

Μπαράζ πληρωμών αναμένεται την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου καθώς αναμένεται να καταβληθούν τα χρήματα από το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου για το δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου θα πάρουν την επιταγή ακρίβειας που αντίστοιχες με τη μιάμιση δόση του επιδόματος παιδιού Α21 .

Στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

Ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα τα ποσά του επιδόματος σε κάθε δόση είναι:

Για την Α κατηγορία:

    70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για τη Β κατηγορία:

    42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για τη Γ κατηγορία:

    28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

    επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Η μιάμιση δόση του επιδόματος παιδιού ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.