Ποιοι πρέπει να περάσουν από την εφορία πριν την υποβολή δήλωσής

Την εφορία θα πρέπει να επισκεφτούν μέχρι τις 30 Ιουνίου συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων πριν υποβάλλουν την φορολογική δήλωσή τους.

Αναλυτικά, ο κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

1.Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

  1. Όσοι παντρεύτηκαν το 2018 θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση
  2. Όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2018 θα πρέπει να το δηλώσουν

4.Όσοι χώρισαν θα πρέπει να δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου

5.Οι επαγγελματίες που άλλαξαν διεύθυνση κατοικίας

6.Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση αλλά και οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν το 2018 ενοίκια από την εκμίσθωση των ακινήτων.