Προεδρείο Δ.Σ. και Δημοτική Επιτροπή στον δήμο Κασσάνδρας

Μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων σειρά είχε η εκλογή προεδρείου στον δήμο Κασσάνδρας. Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε πρόεδρος η κα. Ειρήνη Μπούλιου, αντιπρόεδρος ο κ. Γαρύφαλλος Κοχειλάς, και γραμματέας η κα. Φωτεινή Μιζόγλου.

Επίσης, η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Κασσάνδρας έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    Παντζίκης Παύλος (πλειοψηφία)

    Λειβαδιώτης Ηρακλής (πλειοψηφία)

    Μπενίση Γερακίνα (πλειοψηφία)

    Γιαννακάρας Γεώργιος (πλειοψηφία)

    Παπαδημητρίου Μαρία (μειοψηφία)

    Παπαγιάννης Κωνσταντίνος (μειοψηφία)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    Λειβαδιώτης Κωνσταντίνος (πλειοψηφία)

    Ζουμπατιανός Αθανάσιος (πλειοψηφία)

    Μορφούλης Γεώργιος (πλειοψηφία)

    Στακινός Βασίλειος (μειοψηφία)

    Πολυχρόνης Χριστόδουλος (μειοψηφία)