Προεγκρίσεις κινηματογραφικών σχεδίων στο Πρόγραμμα Μειοψηφική Συμπαραγωγή

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τεσσάρων (4) προτάσεων με συνολικό ποσό ύψους 250.000 €.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, υποβλήθηκαν, κατά την Β’ Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 30.11.2021, συνολικά έντεκα (11) επιλέξιμα προς αξιολόγηση κινηματογραφικά σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκαν για χρηματοδότηση τα παρακάτω τέσσερα (4):

DRIFT

Σκηνοθεσία, Σενάριο: ANTHONY CHEN

Έλληνας συμπαραγωγός: HERETIC

Ποσό χρηματοδότησης: 80.000 €

XENOS aka MEN IN THE SUN

Σκηνοθεσία, Σενάριο: MAHDI FLEIFEL

Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS

Ποσό χρηματοδότησης: 30.000 €

ΜΑΪΣΟΥΝ (MAYSOON)

Σκηνοθεσία, Σενάριο: ΝΑΝΣΥ ΜΠΙΝΙΑΔΑΚΗ

Έλληνας συμπαραγωγός: GRAAL AE

Ποσό χρηματοδότησης: 80.000 €

ΠΕΙΡΑΤΕΣ (PIRATES)

Σκηνοθεσία, Σενάριο: MYRIAM GHARBI, : MYRIAM GHARBI

Έλληνας συμπαραγωγός: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό χρηματοδότησης: 60.000 €.

typosthes.gr