Πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο

Μείωση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,0% στην επιφάνεια και κατά 12,5% στον όγκο καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του 2019 στην συνολική οικοδομική δραστηριότητα.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 847, που αντιστοιχούν σε 168,6 χιλιάδες τ.μ. και 719,3 χιλιάδες κ.μ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6% στον αριθμό των αδειών, κατά 14,2% στην επιφάνεια και κατά 9,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ήταν 6, που αντιστοιχούν σε 2,0 χιλιάδες τ.μ. και 11,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα.

Από το Φεβρουάριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των αδειών, κατά 19,3% στην επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.

naftemporiki.gr