ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων το 2017

Αύξηση 8,7% σημείωσαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις το 2017, καθώς ανήλθαν σε 599.159 έναντι 551.076 το 2016. Ωστόσο, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας, παρατηρείται πτώση εργασιών από 1.184.879 πράξεις το 2008 σε 599.159 πράξεις το 2017 (μείωση 49,4%).

Ως προς τα επιμέρους αντικείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, το 2017 παρατηρείται σημαντική αύξηση 97,6% στις καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων (4.520 πράξεις το 2017, έναντι 2.288 το 2016). Ακολουθούν οι πλειστηριασμοί με αύξηση 63,8% (1.186 πράξεις το 2017, από 724 πράξεις το 2016).

Στις αγοραπωλησίες ακινήτων παρατηρείται αύξηση 15,3% (69.826 πράξεις το 2017, από 60.540 πράξεις το 2016). Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων).

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κάλυψη της έρευνας ανέρχεται σε 97%.