Σχολική ετοιμότητα: Μετάβαση από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο & από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Σχολική ετοιμότητα: Μετάβαση από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο & από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Νέων Μουδανιών.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης Αικατερίνη Πετρακάκη – Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών και ο Νοίτσης Ιωάννης – Σύμβουλος Εκπαίδευσης Γενικής Αγωγής, αναφέρθηκαν στην ομαλή μετάβαση και την έναρξη φοίτησης στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, αλλά και στον ρόλο που έχουν σ’ αυτό οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών.

Σύμφωνα με τους ομιλητές η διαδικασία μετάβασης από τον παιδικό στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αγχογόνα για τα παιδιά. Οι ομιλητές αφού αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές, μίλησαν για το πώς μπορούν οι γονείς να στήσουν «γερές βάσεις» ώστε ν’ αναπτυχθούν θετικές σχέσεις στο νέο περιβάλλον και το «πέρασμα» των παιδιών από το ένα περιβάλλον στο άλλο να εξελίσσεται και να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με το τέλος της παρουσίασης οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν σχετικές ερωτήσεις προς τους ομιλητές.