Σε Δημόσια Διαβούλευση το έργο αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Στρατωνίου

Πρώτη φορά στην ιστορία του Στρατωνίου:

Με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, η Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για το έργο «Αποκατάσταση, ανάπλαση και προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετώπου Στρατωνίου», αφού  ελέγχθηκε για την πληρότητα της, περνάει στην φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Στέλιος Βαλιάνος