Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων

– Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής δήλωσης

Έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών», στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.gov.gr

Μέσω της πλατφόρμας akatharista.gov.gr, οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, ή να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση κύρωσης.

Υπογραμμίζεται ότι οι πολίτες έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλλουν τη δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.