Στα 3,134 δισ. ευρώ τα φέσια του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο

Στα 2,443 δισ. ευρώ μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2018, από 2,537 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο ίδιο διάστημα περιορίστηκαν στο ποσό των 691,9 εκατ ευρώ έναντι 765,3 εκατ ευρώ.

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης οφείλουν στον ιδιωτικό τομέα 1,43 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 532 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη του ΕΟΠΥΥ. Τα νοσοκομεία έχουν οφειλές 347,7 εκατ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 224,6 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία για την μηνιαία εξέλιξη των υποχρεώσεων και των πληρωμών του Δημοσίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με αυτά τον Ιανουάριο οι πληρωμές για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 20,9 εκατ ευρώ.

Τον ίδιο μήνα οι πληρωμές για εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 34,1 εκατ ευρώ.

in.gr