Στελεχώνεται το Πολυδύναμο Ιατρείο Ιερισσού

Απάντηση στην Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνας  Ιγγλέζη  με θέμα τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στο Νομό Χαλκιδικής έδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, αφού επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες του Νομού (δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τον χειμώνα, αυξημένη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι με κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και κακής ποιότητας οδικό δίκτυο) τονίστηκε από τη βουλευτή Χαλκιδικής ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν τα εν λόγω ιατρεία σύμφωνα με το οργανόγραμμά τους.

Στην απάντησή του ο Υπουργός τόνισε ότι συγκεκριμένεςΠρωτοβάθμιες Δομές Υγείας στη Χαλκιδική είναι διαχρονικά υπο-στελεχωμένες και ότι παρότι τα Περιφερειακά Ιατρεία Συκιάς και Ιερισσού μετατράπηκαν σε Πολυδύναμα το 2006 και 2009 αντίστοιχα δεν λειτουργήσαν ποτέ ως τέτοια.

Ανέφερε επίσης ότι λόγω της κρίσης τόσο η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και συνολικά το σύστημαυγείας είχαν υποστεί μια μεγάλη αρνητική παρέμβαση τα χρονιά των περικοπών και των μέτρων λιτότητας, και ότι παρότι υπάρχουν ακόμη πληγές ανοιχτές, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο της επούλωσης. Επισήμανε ότι δόθηκε αρχικά προτεραιότητα στη στήριξη των νοσοκομείων (με την πρόσληψη 2,000 γιατρών)διότι εκεί είχε μεταφερθεί ο μεγάλος όγκος της ζήτησης υπηρεσιών από του πολίτες.

Τόνισε επίσης ότι τώρα δίνεται έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην κάλυψη των 1,500 οργανικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.Ήδη το επόμενο χρονική διάστημα (πιθανότατα έως τα τέλη Ιουλίου) θα προκηρυχθεί η πρόσληψη 450 μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, αγροτικού και αστικού τύπου, που αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου της κάλυψης αυτών των οργανικών θέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται δύο(2) θέσεις για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο(ΠΠΙ) Ιερισσού (ενός παιδιάτρου και ενός γενικού ιατρού). Είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσεται θέση παιδιάτρου στο ΠΠΙ Ιερισσού. Μέχρι δε την μόνιμη κάλυψη των θέσεων, το Ιατρείο Ιερισσού θα συνεχίσει να καλύπτεται με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με συνεχείς μετακινήσεις γιατρών.

Ταυτόχρονα προγραμματίζεται να ενισχυθεί η εργαστηριακή υποστήριξη του εν λόγω Ιατρείου, με μετασκευές και αναμορφώσεις των χώρων για να υποδεχθούν ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο. Τέλος, θα προκηρυχθούν μία (1) θέση παιδίατρου για το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και μία (1) θέση οδοντιάτρου για το Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, με σκοπό να καλυφθούν κάποιες από τις ανάγκες του Νομού με μόνιμο τρόπο.

Σε ότι αφορά το ΠΠΙ Συκιάς, εκτός του αγροτικού γιατρού που υπηρετεί σήμερα, έχει υπάρξει μέριμνα και έχει μετακινηθεί ήδη από 4/7 ένας ειδικευμένοςγιατρόςγενικήςιατρικής.

Στην Αμμουλιανή, το κενό που έχει δημιουργηθεί μετά την άδεια της μονίμου γιατρού, καλύπτεται από μετακινήσεις γενικών ιατρών που γίνονται από τα όμορα Κέντρα Υγείας της 4ης ΥΠΕ έως ότου επιστέψει η γιατρός που κατέχει την οργανική θέση.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Με τον προγραμματισμό όμως των προσλήψεων που θα υπάρξουν μετά τη λήξη του μνημονιακού προγράμματος και τηρύθμιση που έχει προβλεφθεί για το 2019, να υπάρχει δηλαδή 1 προς 1 αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων στο δημόσιο, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά. Το Υπουργείο Υγείας θα μεριμνήσει ώστε να γίνει βέλτιστη δυνατή κατανομή των θέσεων που θα προκηρυχθούν, δίνοντας προτεραιότητα στιςυποστελεχωμένες δομές υγείας, όπως αυτές που συζητήθηκαν στην Επίκαιρη Ερώτηση.

Τέλος ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει αναπτυξιακή διάσταση στις εν λόγω δράσεις, αφού είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστες και καλά στελεχωμένες δομές υγείας.Αναγνώρισε βεβαίως τη δυσκολία να καλυφθούν με πληρότητα τα κενά,διότι έχει μειωθεί η διαθέσιμηδεξαμενή γιατρών στην Ελλάδα, καθώς περίπου 18,000 γιατροίέχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Στοίχημα για την Πολιτεία είναι να δοθεί ένα σήμα στους εξαιρετικούς γιατρούς της χώρας μας ότι υπάρχει μια περίοδος που προκηρύσσονταιθέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και ότι υπάρχει μία αξιοπρεπής επαγγελματική και επιστημονική προοπτική. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου έχει ως κύριο γνώμονα τη βελτίωση του επίπεδου υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.