Στέλιος Βαλιάνος: «Η κυβέρνηση υπεύθυνη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας στη νέα σύμβαση για τη μεταλλευτική δραστηριότητα»

Με αφορμή διαρροές και δημοσιεύματα  που αφορούν στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» επί της νέας σύμβασης για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα όρια του Δήμου Αριστοτέλη, ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει τα εξής:

 «Καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι διαρροές περί επικείμενης ολοκλήρωσης -ακόμα και εντός των ημερών – της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και επενδύτριας εταιρείας επί της νέας σύμβασης που θα διέπει τη μεταλλευτική δραστηριότητα, υπενθυμίζω πως η τοπική κοινωνία αναμένει από την Κυβέρνηση, να διασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό τα συμφέροντά της.

Θεωρώ περιττό να σταθώ στη δεδομένη δυσαρέσκεια από το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση εξελίχθηκε χωρίς τη φυσική παρουσία και συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη, ως εκπροσώπου της τοπικής κοινωνίας που καλείται να συμβιώσει με τη συγκεκριμένη επένδυση και δικαιούται να προσδοκά τα μέγιστα δυνατά οφέλη και τις ελάχιστες δυνατές επιβαρύνσεις. Θεωρώ όμως απολύτως αναγκαίο να υπενθυμίσω τις υπέρ της τοπικής κοινωνίας απαιτήσεις, που εγκαίρως φροντίσαμε να καταστούν εγγράφως και δημόσια γνωστές.

 Καμία έκπτωση στην απαίτηση να μην αυξηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και αντιθέτως να υπάρξει μείωση αυτού, με αυστηρούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 Να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι υποχρεώσεις της επενδύτριας εταιρείας έναντι της τοπικής κοινωνίας, όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ που συνοδεύει την υπό αντικατάσταση σύμβαση.

 Καμία μείωση, αλλά ει δυνατόν αύξηση των προβλεπόμενων από το αρχικό επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας και πάντα με την αναλογία 90/10 υπέρ του τοπικού εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εργολάβων που αναλαμβάνουν τμήματα έργου κατ` ανάθεση της επενδύτριας εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

 Η νέα σύμβαση να προβλέπει την εν γένει αύξηση των μεταλλευτικών τελών που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο από την επενδύτρια εταιρεία, ενώ με νομοθετική ρύθμιση να εξασφαλιστεί μόνιμα τουλάχιστον ο διπλασιασμός του ποσοστού που το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποδίδει κάθε χρόνο στον Δήμο.

 Να καθοριστούν και να ενταχθούν ως συμβατική υποχρέωση στο κείμενο της νέας σύμβασης, αντισταθμιστικά οφέλη από την επενδύτρια εταιρεία απ` ευθείας στην τοπική κοινωνία μέσω του Δήμου. Έχω ήδη προτείνει δημόσια, αυτά να ανέρχονται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ κατ` έτος, δηλαδή σε ύψος 87,5 εκατομμυρίων ευρώ, για το σύνολο των 25 ετών, που όπως φαίνεται θα είναι η διάρκεια της νέας σύμβασης.

 Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν άμεσα και εμπροσθοβαρώς προς αξιοποίηση από τον Δήμο για έργα και δράσεις υπέρ της βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό έναντι των υπολοίπων. Ο στόχος μας, δεν είναι απλώς να καταστεί ο Δήμος Αριστοτέλη ένας από τους πιο εύρωστους οικονομικά ανά την Ελλάδα, αλλά να είναι και ένας περιβαλλοντικά ασφαλής δήμος με ανεπτυγμένη τοπική οικονομία και υψηλή απασχόληση.

Τίποτα λιγότερο από όσα δικαιούται να είναι με βάση το μέγεθος και το είδος της επένδυσης που λαμβάνει χώρα στα όριά του.»