Στη Βουλή η Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 16.05.2019 συζητήθηκε και έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα». Εισηγήτρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η Κατερίνα Ιγγλέζη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Βουλευτής Χαλκιδικής.

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια αποτελεί για μια συμφωνία ορόσημο για τη διακυβέρνηση της βιοποικιλότητας διεθνώς.

Μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής του Ρίο το 1992, όπου ψηφίστηκε η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για τη Βιοποικιλότητα το 2010 εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

Με το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια εκπληρώνεται ο στόχος που είχε τεθεί από τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα σχετικά με το δίκαιο και ισότιμο διαμοιρασμό των ωφελειών από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων. Πρόκειται για μια συμφωνία που παρεμβαίνει στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης της βιοποικιλότητας και κινητοποιεί σε διεθνές και τοπικό επίπεδο τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρησιμοποίησή της.

Το Πρωτόκολλο βασίζεται σε τρεις πυλώνες, α) την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τις συναφείς παραδοσιακές γνώσεις, β) το διαμοιρασμό των ωφελειών από τη χρησιμοποίησή τους και γ) μέτρα για τη συμμόρφωση των χρηστών και την τήρηση των υποχρεώσεων.

Οι γενετικοί πόροι θα πρέπει να διατηρούνται επιτόπου και να χρησιμοποιούνται με τρόπο βιώσιμο. Τα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους θα πρέπει να καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα, προκειμένου να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας και να συμβάλλουν ως εκ τούτου στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για τη βιολογικά πλούσια χώρα μας. Για να ωφεληθούμε όμως από αυτό θα πρέπει α) να έχουμε σαφή γνώση των γενετικών πόρων της χώρας, β) να υπάρχει ένα κατάλληλο εθνικό σύστημα πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και γ) χρειάζεται ισχυρή διεθνής παρουσία της χώρας σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων και δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών.

Κατερίνα Ιγγλέζη

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χαλκιδικής