Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ

– Πόσοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι

Ο αριθμός των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ μειώθηκε στους 859.626, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Επίσης, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε στους 492.200, που αποτελεί τον μικρότερο αριθμό από τον Ιανουάριο 2014.

Η ΔΥΠΑ στην ανακοίνωση της αναφέρει ό,τι «συνεχίζει να επενδύει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για νέους, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και την απόκτηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας».