Συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στο Τελικό Συνέδριο του έργου PROSPERA

Στο Varberg της Σουηδίας έλαβε χώρα η τελική εκδήλωση της 2ης φάσης του έργου PROSPERA, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος εκ μέρους της Ελλάδας ο Δήμος Αριστοτέλη.

Στην πρώτη ημέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες κατέθεσαν εμπειρίες κιαι απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου από μέρους τους.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Tobias Carlsson, Αντιδήμαρχος του Varberg και ο Martin Andersson, επικεφαλής επιχειρήσεων και ανάπτυξης, οι οποίοι καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος Αειφορίας του Δήμου Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini και ο ερευνητής του CRPA, Andrea Porcelluzzi παρουσίασαν τους φιλόδοξους στόχους του έργου PROSPERA. Η Anne Rocheteau, Financial Officer της Κοινής Γραμματείας του Interreg Europe, παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος Interreg Europe 2014-2020, την πρώτη πρόσκληση της νέας περιόδου προγραμματισμού καθώς και τις ευκαιρίες στη δεύτερη πρόσκληση. Στη συνέχεια, ο Giuliano Mingardo του Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ, μίλησε για τη διαδικασία μάθησης, τις στάσεις του κοινού και τις αλλαγές του προς μία πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να «επισκεφτούν» τις πόλεις-εταίρους μέσω των στελεχών τους.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, κ. Μαρία Ενεχηλίδου παρουσίασε τον τρόπο που ο Δήμος Αριστοτέλη δημιουργεί συνέργειες με τους επιχειρηματίες, τους φορείς και τις τοπικές κοινότητες με σκοπό την διαμόρφωση μίας κοινής πολιτικής και ατζέντας γύρω από τον τρίγωνο Πολιτισμός – Τουρισμός – Διατροφή, στο οποίο το έργο PROSPERA μέσα από την πορεία 3 ετών, πρόσθεσε και τη διάσταση του Περιβάλλοντος. Την παρουσίαση, ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τη μόχλευση της διαπεριφερειακής και τοπικής μάθησης στη χάραξη πολιτικής .

Τη δεύτερη μέρα, οι εταίροι της PROSPERA πραγματοποίησαν συνάντηση διαχείρισης έργου.

 Στη συνάντηση αυτή, ο Βασίλης Κοκκαλιάρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου και ο Project Manager του έργου, Παναγιώτης Τσολακίδης, παρουσίασαν την πρόοδο της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αριστοτέλη.

Το σχέδιο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, με την ενσωμάτωση στόχων και μέτρων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και κυρίως στις δραστηριότητες του Τουριστικού Τομέα, που ως βασικός οικονομικός τομέας του Δήμου παρουσιάζει μεγάλη εποχικότητα.