Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στην 52η ΓΣ του Επιμελητηριακού Όμιλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ)

Ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης η 52η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ (Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών) με συμμετοχή όλων των νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας και με δύο υπουργικές παρουσίες αυτές των κ.κ. Νίκου Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Χρήστου Τριαντόπουλου, Yφυπουργού αρμόδιου για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών.  Παρόντες και οι κ.κ. Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Γιάννης Κουφίδης, ενώ στις εργασίες της Γ.Σ. συμμετείχε και ο  Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής κ. Νικήτας Μαρτυγάκης.

Τα νησιά και οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να κρατηθούν  ζωντανά ήταν ένα από τα κύρια θέματα, που συζητήθηκαν πέρα από τις τυπικές εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στην ομιλία του, στο  θέμα της  πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών νησιών μέσω της πρωτοβουλίας GR-eco Islands και το γεγονός ότι αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Στις φυσικές καταστροφές και τη στήριξη των επιχειρήσεων αναφέρθηκε  ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Yφυπουργός αρμόδιος για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών.

 Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χριστιάνα Καλογήρου ανέπτυξε στην ομιλία της, το θέμα της άσκησης εξειδικευμένων πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα των νησιών, με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας. 

Ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της τριετούς εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου, αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων των νησιών.

Σε ιδιαίτερες συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης είχε την ευκαιρία να θέσει μερικά σημαντικά θέματα, που αφορούν συνολικά τη Χαλκιδική και όχι μόνο την Αμμουλιανή.

Το κόστος των επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τα προγράμματα χρηματοδότησης μονοπώλησαν τις ιδιαίτερες συζητήσεις του Προέδρου Γιάννη Κουφίδη με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση.

Την επίσπευση των αποζημιώσεων από τη θεομηνία του 2019, έθεσε ο Πρόεδρος Γιάννης Κουφίδης στον Υφυπουργό  αρμόδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, κ.Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα προκειμένου να δοθεί οριστική λύση.

Η δυναμική του TASTE HALKIDIKI και η στήριξη μιας σειράς νέων πρωτότυπων δράσεων, που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα στο πλαίσιο προώθησης της γαστρονομίας ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού για τη Χαλκιδική, συζητήθηκε με την Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

Μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν την Αμμουλιανή τέθηκαν από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γιάννη Κουφίδη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής κ. Νικήτα Μαρτυγάκη στις ιδιαίτερες συναντήσεις που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής κ.Μανώλη Κουτουλάκη και την κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία έχει  διατελέσει Γενική Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής στο παρελθόν και γνωρίζει καλά τα νησιωτικά θέματα.

Το μεταφορικό ισοδύναμο και οι ενέργειες που απαιτούνται για να έχει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της Αμμουλιανής συζητήθηκε διεξοδικά,  καθώς και η επίλυση του θέματος της επιστροφής του ποσού των 70 εισιτηρίων που δικαιούται κάθε μέλος οικογένειας αλλά και οι επιχειρήσεις της Αμμουλιανής, λόγω της απουσίας ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων. 

Αναφορικά με τις υποδομές του νησιού, συζητήθηκαν η διεύρυνση της χρήσης του λιμανιού της Αμμουλιανής στο πλαίσιο του προγράμματος μικρονησιωτικότητας, το θέμα της δημιουργίας μαρίνας, καθώς και μονάδας αφαλάτωσης, πρόγραμμα που εντάσσεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας.  Τέλος, ζητήθηκε από τους δύο εκπροσώπους της Χαλκιδικής η δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για την ένταξη της Αμμουλιανής στο πρόγραμμα GR-eco Islands.