Συμπερίληψη και σεβασμός στη διαφορετικότητα από την Ελληνικός Χρυσός

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για μία κοινωνία και ένα εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε άτομο χωρίς προκαταλήψεις έχει φουντώσει. Δυστυχώς όμως ακόμη και σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις η «μάχη» για συμπερίληψη με σεβασμό στην όποια διαφορετικότητα του κάθε εργαζομένου, μένει σε ευχολόγια που δεν ακολουθούνται από τις απαραίτητες ενέργειες.

Μία από τις φωτεινές εξαιρέσεις στο εργασιακό αυτό τοπίο αποτελεί η Ελληνικός Χρυσός.

Η εταιρεία υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη, φροντίζοντας να λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική.

Με στρατηγική να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία η Ελληνικός Χρυσός δίνει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ατομικής ανάπτυξης στους εργαζομένους της χωρίς να εξετάζει το φύλο ή οποιαδήποτε άλλου είδους διάκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Αναδείχθηκε έτσι ως μία από τις πρώτες δεκαοκτώ επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης και αποσπώντας τη θετική εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός, αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως οποιουδήποτε είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές της εταιρείας περιλαμβάνουν:

    Συγκεκριμένους δείκτες και στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης

    Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης

    Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων

    Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης

    Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας

    Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια

    Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού

    Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες

    Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς.

Από το 2012, η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί μέρος της Eldorado Gold Corporation, της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο.

Τα οικονομικά μεγέθη της κοινωνικής επένδυσης της εταιρείας είναι ενδεικτικά της σημασίας που δίνει η Ελληνικός Χρυσός στην ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περίπου €25 εκ. σε κοινωνικές δράσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις που πλησιάζουν τα 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης.

typosthes.gr