Συνάντηση με Υφυπουργό αρμόδιο για ΜΜΕ Π. Μαρινάκη είχε αντιπροσωπεία του ΣΗΠΕ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα ΜΜΕ κ. Π. Μαρινάκη είχε την Δευτέρα 29/1, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία του ΣΗΠΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γ. Μιχαλόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Δ. Πλεμμένο, τον Ταμία Μ. Κοζύρη και τον Νομικό Σύμβουλο Τρ. Δάρα.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Δ. Γαλαμάτης.

Στον κ. Υπουργό η αντιπροσωπεία του ΣΗΠΕ έθεσε τα βασικά και επείγοντα ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον κλάδο όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της 22/1/24, που είχε

ήδη εκ των προτέρων κατατεθεί στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ στο ζήτημα της Οικονομικής Ενίσχυσης του ημερήσιου περιφερειακού τύπου και ζητήθηκε να συνεχιστεί το Πρόγραμμα επιδότησης της διακίνησης και του κόστους εκτύπωσης τουλάχιστον για ένα ακόμη χρόνο, να υλοποιηθεί άμεσα τοπ πρόγραμμα «ψηφιακά εργαλεία» και να καταργηθεί το «χαράτσι» του 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.

Όσον αφορά τις κρατικές δημοσιεύσεις ζητήθηκε η τροποποίηση του ν3548/07 με βάση τις προτάσεις που δεσμεύτηκε να υποβάλλει άμεσα ο ΣΗΠΕ.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα της Κρατικής Διαφήμισης και ζητήθηκε να εξεταστούν σοβαρά οι προτάσεις νομοθετικών και διοικητικών αλλαγών που έχει υποβάλλει ο ΣΗΠΕ στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού του όλου συστήματος, ώστε να πάψει πλέον ο περιφερειακός τύπος να είναι ο «φτωχός συγγενής» και να μην παίρνει ούτε αυτά που ο νόμος επιβάλλει!

Επίσης εκφράστηκε για μια ακόμη φορά η διαφωνία του ΣΗΠΕ με τα Μητρώα Έντυπου Τύπου όπως θεσπίστηκαν με το ν5005/22 και δηλώθηκε ότι ο ΣΗΠΕ δεν παραιτείται από τη διεκδίκηση της δημιουργίας ενός πραγματικού, σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου που θα αποτυπώνει την πραγματική και όχι μια πλαστή εικόνα του κλάδου.

Στο ίδιο πλαίσιο καταγγέλθηκε για μια ακόμη φορά η παράνομη ένταξη στο Μητρώο «εφημερίδων» που δεν πληρούν ούτε τις προϋποθέσεις του ν5005/22 και ζητήθηκε να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι από τον ίδιο νόμο έλεγχοι και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις.

Και στους δυο κυβερνητικούς παράγοντες κατατέθηκαν από την αντιπροσωπεία του Συνδέσμου τόσο το Γενικό Υπόμνημα όσο και οι επικαιροποιημένες ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΤΑΣΕΙΣ του ΣΗΠΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Τόσο ο Υφυπουργός όσο και ο Γενικός Γραμματέας αφού εξέφρασαν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει στο μέτρο του δυνατού, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά τον περιφερειακό τύπο, δεσμεύτηκαν να μελετήσουν τα θέματα που έθεσε ο ΣΗΠΕ και τις προτάσεις που κατέθεσε και να τοποθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα επ’ αυτών.