Συνάντηση στελεχών του ΥΠΠΟ με ΠΚΜ και φόντο την Αμφίπολη

Στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και της επιτελικής αρχής του που ασχολείται με το ΕΣΠΑ, επισκέφθηκαν σήμερα τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, «η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχε η υπουργός Πολιτισμού με τον περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο τεχνικό δελτίο που κατατέθηκε για το έργο της Αμφίπολης και να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες, ώστε ο φάκελος του έργου να είναι ώριμος και να μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ».

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώθηκε εκ νέου η δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί μέσω του ΕΣΠΑ αποκλειστικά για παρεμβάσεις στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Ζητήθηκε παράλληλα, η συμπλήρωση του φακέλου το συντομότερο δυνατό, ώστε να γίνει η ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των εφοριών αρχαιοτήτων Πέλλας και Ημαθίας, για τα έργα που αφορούν στο ανάκτορο της Πέλλας και την παρέμβαση στη μονή Δοβρά.