Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων 3η Συνάντηση Εργασίας

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» διοργανώνει την 3η Συνάντηση Εργασίας (3rd Workshop), προκειμένου να ανταλλάξει εμπειρίες και καλές πρακτικές, αλλά και να κεφαλαιοποιήσει τη προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων από τη μέχρι τώρα πορεία του έργου, συνδέοντας την αναβάθμιση δεξιοτήτων με τη βελτίωση των συνθηκών εύρεσης απασχόλησης και εργασιακής κινητικότητας στο πεδίο του ημερήσιου περιφερειακού Τύπου.

Μέσω της συνάντησης εργασίας θα παρουσιαστεί η πορεία της υλοποίησης της Πράξης και θα συζητηθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κλάδο των ΜΜΕ, μέσω της τηλεκατάρτισης και την πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη),το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, στις 13.00.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Πρόγραμμα – 2ης Συνάντηση Εργασίας

13:00-13:30

Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές

13:30 – 13:35

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΗΠΕ κ. Γιώργου Κατσαΐτη

13:35-13:50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εισηγητής: Γιώργος Κατσαΐτης, Πρόεδρος ΣΗΠΕ

13:50 -14:00

Round Table:

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων ως μέσω βελτίωσης της εργασιακής τους κινητικότητας. Ο ρόλος της τηλεκατάρτισης στην νέα εποχή. Αντιμετώπιση Δυσκολιών – Εφαρμογής – Καλές Πρακτικές – Προτάσεις Βελτίωσης.

Συντονιστής: Ελένη Διαφωνίδου, εκδότρια εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ Ξάνθης

Ομιλητές:

Νατάσα Βαφειάδου, Γ. Γραμματέας ΣΗΠΕ

Γιάννης Παντούλης, ωφελούμενος Πράξης, εργαζόμενος στον κλάδο των ΜΜΕ

Σπυρίδων Μπόμπολης, Εκπρόσωπος Αναδόχου ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ

Άννα Υφαντίδου, Εκπρόσωπος Αναδόχου ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ

14:00 – 14:30

Coffee Break

14:30 – 15:15

Διαλογική Συζήτηση

Συζήτηση με την συμμετοχή του κοινού επί των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στο Round Table

Προτάσεις – Συμπεράσματα