Συνέχεια των χρηματοδοτήσεων σε Δήμους της Χαλκιδικής από το Φιλόδημο

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της Χαλκιδικής που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Η χρηματοδότηση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σιθωνίας με το ποσό των 212.000 ευρώ.

Για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κασσάνδρας με 160.000 ευρώ.

Τέλος, και ο Δήμος Αριστοτέλη θα πάρει 200.000 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων έργου και άλλων οχημάτων.