Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη  θα είναι έκτακτη και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά δια περιφοράς, την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023, στις 12.00 το μεσημέρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής στην αστική εταιρεία «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Χαλκιδικής» και διακριτικό τίτλο «ΠΝΟΗ».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της 58/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών έτους 2023 του ΚΛΘ/Β΄Λ/Τ Ν. Μουδανιών.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πέλλας σχολικού έτους 2022-2023.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της 6ης Ομάδας δρομολογίων μεταφοράς μαθητών   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης τμημάτων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ν. Χαλκιδικής μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης  για τα σχολικά έτη  2022-2025.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι τακτική και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στις 12.00 το μεσημέρι, υβριδικά, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 1ης/23-1-2023 και 2ης/23-1-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ΄ τρίμηνο 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ΄ αρ. ΚΗΟ 8772 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σχεδιασμού νέου τοπικού προγράμματος LEADER στο Ν. Πιερίας από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ως προς το εταιρικό σχήμα και την περιοχή παρέμβασης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου  στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (04) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.