Σύσκεψη για την αντιπυρική προστασία στον Πολύγυρο

Σύσκεψη με θέμα την αντιπυρική προστασία για το έτος 2018, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων του νομού πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο

Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των υπηρεσιών καθώς και η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητάς τους στις δασικές πυρκαγιές που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στη Χαλκιδική.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της Αστυνομίας, των Δήμων της Χαλκιδικής, των Δασαρχείων, του Αγίου Όρους και του ΚΕΔΑΚ καθώς και μέλη των εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης.

Έπειτα από τις ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον κάθε φορέα για τον απολογισμό της περσινής περιόδου, αναλύθηκαν οι δράσεις και ο σχεδιασμός για αυτήν που έρχεται. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά όλων σε έλλειψη κονδυλίων που απαιτούνται για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, απουσία υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου προσωπικού κλπ), ωστόσο οι υπηρεσίες τόνισαν ότι υπάρχει ένας πολύ καλός βαθμός ετοιμότητας αλλά και συντονισμού μεταξύ τους για την αντιμετώπιση των όποιων καταστάσεων μπορεί να προκύψουν.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση, τόνισε μεταξύ άλλων τη σημασία της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών παρά τα πενιχρά μέσα τα οποία διατίθενται για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.