Τα βασικά σημεία του σχεδίου για τον e-ΕΦΚΑ

Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΦΚΑ είναι 12 σελίδες και επικεντρώνεται σε επτά πυλώνες στρατηγικής όπου περιέχονται 40 δράσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN ορισμένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου είναι τα εξής:

    Η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του ΕΦΚΑ

    Με ηλεκτρονικό τρόπο η αίτηση και απονομή σύνταξης για το 35% των περιπτώσεων από τον Ιούνιο του 2020.

    Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (μέχρι σήμερα δίνονταν μόνο με την παρουσία του ασφαλισμένου)

    Ηλεκτρονική διασύνδεση ΕΦΚΑ με ΑΑΔΕ, ΣΕΠΕ και τα υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας

    Δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ μέσω sms και email, αλλά και τηλεφωνικά

    Εισαγωγή μηχανημάτων POS

    Προμήθεια 6.000 υπολογιστών νέας γενιάς