δημόσια διαβούλευση έργο συνδέσεις Ιντερνετ ταχύτητα