Αρχαιολογικός χώρος 300 στρέμματα του Ελληνικού, αποφάσισε το ΚΑΣ

Με τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να γνωμοδοτούν ομόφωνα υπέρ της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου στο Ελληνικό και κατά

Περισσότερα
error: Content is protected !!